top of page

FORTROLIGHEDS AFTALE

Denne aftale træder i kraft ved accept af tilbud.

 

1. FORTROLIGE OPLYSNINGER

 

1.1 Hermed menes alle oplysninger som indeholder informationer omkring Partnernes kommercielle anliggender, herunder produktion, drift, produkter, ydelser, know-how, forskning, processer, tekniske informationer, prøver, modeller, tegninger, apparater og alle lignende informationer, data og oplysninger.

 

1.2 Oplysninger skal anses som ”Fortrolige”, hvis: oplysningerne skriftligt angiver, at oplysningerne er “Fortrolige” eller “Interne”. 

 

1.3 Social Image personale og samarbejdspartnere har tavshedspligt med hensyn til kunde oplysninger.


 

2. PARTERNES FORPLIGTELSER

 

2.1 Parterne skal i henhold til denne aftale:

Hemmeligholde Fortrolige og interne oplysninger og afholde sig fra at videregive fortrolige oplysninger til tredjemand. Træffe rimelige foranstaltninger for at sikre, at tredjemand ikke utilsigtet kommer i besiddelse af fortrolige oplysninger.
 

Afholde sig fra at kopiere, reproducere, distribuere eller videregive fortrolige eller interne oplysninger til andre end ansatte hos modtager.

 

2.2 Det er berettiget til at videregive fortrolige Oplysninger, hvis det er påkrævet i henhold til lovgivningen eller såfremt offentlige myndigheder påkræver dette.

 

3. EJERSKAB OG GARANTIER

 

3.1 Fortrolige og interne oplysninger forbliver hos Social image og at ingen licens, patent, ophavsret, varemærker eller anden lignende rettighed bliver tildelt kunden under denne aftale.

 

4. IKRAFTTRÆDEN, VARIGHED OG OPSIGELSE

 

4.1 Aftalen skal være gældende fra datoen for kundens bekræftelse af tilbud.

 

5. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

 

5.1 Bestemmelserne i Aftalen kan alene ændres eller frafaldes skriftligt mellem Parterne. Ingen fejl eller forsinkelse i udøvelsen af ​​en rettighed i henhold til Aftale skal anses som et afkald på udøvelsen af en sådan rettigheder.

 

5.2 Aftalen kan ikke overdrages uden forudgående skriftlig samtykke fra den anden Part.

 

5.3 Aftalen er underlagt lovgivningen i Danmark.

 

5.4 Enhver tvist som måtte udspringe af Aftalen skal afgøres ved de danske domstole.

bottom of page