top of page

Samtaler over Messenger bliver nu endnu sjovere


Reactions og Mentions er de nyeste features i Messenger-familien

Med Reactions kan du reagere på en individuel besked i Messenger med en emotion/følelse.

Herved udtrykker du hurtigt og let hvad du føler om en bestemt besked.

Hvis en af dine venner sender en billede af sin nye hundehvalp, kan du hurtigt svare tilbage med love-reaktionen.

For at tilføje en reaktion skal du bare trykke og holde nede på en hvilken som helst besked og derefter vælge hvilken reaktion du vil bruge.

Messenger - social Image - Facebook rådgivning

I det nederste hjørne af beskeden, er det muligt at se hvem af dine venner der har reageret med hvilken følelse.

Messenger Reactions virker både i gruppesamtaler og individuelle samtaler.

Mentions er en måde hvor du direkte kan underrette nogen om, at de er blevet nævnt i samtalen.

For at nævne en person i samtalen, sætter du bare et @ foran navnet, som nu vil blive highlighted.

Messenger - social Image - Facebook konsulent

Alle kan se at du er blevet nævnt i samtalen, men kun du vil modtage en notifikation om det.

Du kan vælge at slukke for notifikationerne når som helst.

Har du allerede gjort brug af de nye features?

bottom of page