top of page

KONKURENCE REGLER

Generelle vilkår for deltagelse i Facebook konkurrencer hos Social Image

 

1. Ved deltagelse i en konkurrence eller event hos Social Image er man indforstået med konkurrencereglerne.

2. Konkurrencer på Social Image Facebook side er ikke sponsoret, administreret eller associeret med Facebook.

3. Man være over 18 år for at kunne deltage i konkurrencer arrangeret af Social Image. Social Image forbeholder sig retten til at kontrollere alderen på vindere og frasortere deltagere under 18 år. 

4. Deltagelse i Facebook konkurrencen er gratis, og hver person kan kun deltage én gang. Forsøg på snyd og brug af falsk navn og adresse vil medføre udelukkelse fra konkurrencen. Ved begrundet mistanke om snyd forbeholder Social Image sig retten til at udelukke deltagere fra lodtrækningen.

 

5 Tilmeldinger modtaget efter sidste tilmeldingsfrist vil ikke komme i betragtning. 13. Det er deltagerens eget ansvar, at tilmeldingen kommer rettidigt frem. Social Image kan ikke holdes ansvarlig for problemer med tilmeldingen., hvad enten det sker på nettet, pr. telefon, e-mail, post, facebook like, facebook kommentar etc.

 

6. Vinderen (vinderne) findes via lodtrækning. Dato for lodtrækning er angivet i konkurrencen.

7. Vinderen bliver offentliggjort på opslaget i kommentarfeltet. Social Image forbeholder sig ret til at offentliggøre navn og by på vinderen af en konkurrence på såvel social-image.dk og Facebook, som andre medier, som Social Image anvender.

 

8. Præmier skal afhentes personligt. Ved afhentning af præmier skal fremvises gyldig billedlegitimation som pas eller kørekort. 

9. Præmier kan ikke ombyttes til kontanter. 

10. Præmier, der ikke er afhentet 7 dage (1 uge) efter de er vundet (offentliggørelse), forbliver Social Image’ ejendom. Overholdes denne afhentningsfrist ikke, forbeholder Social Image sig retten til at finde en ny vinder.

11. Ansatte hos Social Image og deres husstande må ikke deltage i konkurrencer arrangeret af Social Image.

12. Ansatte hos samarbejdspartnere og deres husstande må ikke deltage i konkurrencer, hvis samarbejdspartneren er sponsor.

13. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod Social Image.

14. Social Image påtager sig intet ansvar ved trykfejl eller andre fejl ifm. konkurrencen.

15. Social Image forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i konkurrencebetingelserne.

16. Social Image forbeholder sig ret til at afslutte Facebook konkurrencer uden forudgående varsel.

Læs vilkår for behandling af privatliv og cookies

Hvis du spørgsmål - så skal du være velkommen til at kontakte os på mail: kontakt@social-image.dk

bottom of page