Social Image

Online Reklamebureau

Vilkår

Disse vilkår er gældende for alle tilbud, bekræftede ordrer og leveringer.
Social Image benævnes herefter SI.

1. Tilfredshedsgaranti
2. Forbehold
3. Facebook & Google complience
4. Priser
5. Tilbud
6. Aftaleindgåelse / Ordrebekræftelse
7. Betaling
8. Facebook Coach
9. Facebook Kursus
10. Facebook udvikling
11. Ejerskab af indhold
12. Facebook Konkurrencer
13. Facebook Annoncering
14. Hosting
15. Support
16. CMS & backup
17. Opdateringer og oppetid
18. Statistik
19. Facebook Konsulent
20. Opdateringsaftale
21. Google Adwords
22. LinkedIn Kursus & udvikling
23. Facebook Platform
24. Åbningstider
25. Nyhedsbrev
26. Rettigheder
27. Privatliv & SI Terms Of Service
28. Tavshedspligt
29. Force majeur
30. Reklamation, Tvister & Refusion

Social Image
Kreativ Direktør
CEO

--- 

1. Tilfredshedsgaranti på udvikling

• SI ønsker tilfredse kunder.
• SI giver alle nye kunder en 100% tilfredshedsgaranti på udvikling af Facebook landingsider.
• Det betyder, at hvis du indenfor 14 dage efter levering af landingssider, ikke er tilfreds med det leverede, kan undlade betaling.

 

2. Forbehold

• Leverandører som Facebook og Google, andre software leverandører og mobile enheder ændrer fortløbende på software funktionalitet. Der tages derfor forbehold for ændret funktionalitet. SI kan ikke gøres ansvarlig for software ændringer eller fejl, som betyder at funktionalitet ophører eller ændres.
• Facebook og Google kan indeholde fejl og "bugs" - som påvirker funktionalitet. SI kan ikke gøres ansvarlig for dette.
• Facebook og Google er online software og der kan forekomme "nedetid". SI kan ikke gøres ansvarlig for dette.

3. Facebook & Google compliance

• Social Image er forpligtet til at overholde Facebook regler angivet i terms of service. 
• Social Image er forpligtet til at overholde Google regler angivet i terms of service.
• SI's partnere er forpligtet til at overholde Facebook & Google TOS.
• SI's kunder er forpligtet til at overholde Facebook & Google TOS.

4. Priser

• Priser i henhold til gældende prisliste.
• Der tages forbehold for fejl i prislisten.
• Alle priser er eksklusiv moms.

 

5. Tilbud

• Tilbud fremsendes via mail. 
• Tilbud er gældende i 1 måned efter SI's afsendelse.
• Tilbud skal accepteres med digital underskrift
.
• Ubesvarede tilbud gensendes før udløb.

 

6. Aftaleindgåelse / Ordrebekræftelse

• Efter modtagelse af accepteret tilbud fremsender SI en faktura som ordrebekræftelse.
• Faktura fremsendes via mail. 
• Offentlige institutioner skal oplyse EAN nummer ved bestilling. 
• SI forbeholder sig retten til hævning af aftale - såfremt nye betingelser fremkommer efter aftaleindgåelse.

 

7. Betaling

• SI betalingsbetingelse ved udvikling er 14 dage - Kontant.
• SI betalingsbetingelse ved annoncering er - Kontant. Se punkt 13.
• SI betalingsbetingelse ved kurser er 7 dage - Kontant.
• SI modtager betaling via netbank.
• Overskridelse af betalingsfrist medfører rente-tillæg på 2% af fakturabeløbet pr. påbegyndt måned, samt rykkergebyr på  kr. 100,-
• Der fremsendes max. 3 rykkere med min. 10 dages afstand. Ved 3 rykker gives 10 dages varsel - hvorefter kravet sendes til inkasso. 
Inkassosager sendes herefteruden yderligere varsel til inkasso, Advokat jacob Tøjner, Sankt Petri Advokater, Nørregade 45, 1165 København K
• SI modtager betaling på webshop via PAYPAL med VISA-Dankort, VISA, VISA Electron og Mastercard. 
• PayPal krypterer alle dine kortoplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under transaktionen.• Ved misligholdelse af betaling er SI berettiget til at ophæve alle indgående aftaler. 

8. Facebook Coach

• Coach møder afholdes efter aftale.
• Fakturering ved coach møder sker ved ordre - og betaling foretages efter afholdelse.
• Ved seminarer tilbydes 45 min. gratis coach møder - disse møder afholdes i Vejle - eller som tlf. møder.

9. Facebook Kursus

• Kurser afholdes fortløbende efter aftale.
• Fakturering ved kurser/foredrag sker ved ordre - og betaling foretages inden afholdelse.
• Kompendie tilbydes efter kurset.

  

10. Facebook Udvikling

• Produktionstiden ved udvikling af landingssider er 2 uger.
• Produktionstiden kan formindskes til få dage med "Work Fast Fee" - et aftentillæg - 30% af købsprisen.
• SI og kunden stiller de nødvendige ressourcer og udstyr til rådighed for projektets gennemførelse i henhold til aftaler.
• Kunden er forpligtet til at foretage test af leverede landingssider straks efter levering.
• Fakturering ved udvikling sker efter ordreafgivelse.

 

11. Ejerskab af indhold

• Grafik og tekst som indgår i løsningerne er kundens ejendom.
• Social Image har overtager ikke ejerskab af leveret materiale. 
• Facebook sider oprettet af SI tilhører kunden - og det gælder også etablerede domain navne. 

 

12. Facebook Konkurrencer

• SI varetager produktion af konkurrencer. 
• Konkurrencer leveres med incl. Hosting/CMS/Support abonnement.
• Betingelser som ved Facebook udvikling - punkt 10.

 

13. Facebook Annoncering

• Grafisk materiale og tekst oplæg leveres af kunden.
• SI varetager opsætning, administration og rapportering vedr. annoncer.
• Fakturering ved annoncering sker ved ordre - og betaling foretages inden igangsættelse.
• Fakturering annoncering sker kun ved forudbetaling.
• Igangsætning og afslutning af kampagner sker ifølge aftale.
• Indhold af annoncer og målgrupper sker ifølge aftale.
• Opstarts rapport fremsendes med information om annoncer og målgrupper.
• Ønskes en kampagne stoppet før aftalt tid - så tilbagebetales forudbetalte budgetter ikke.
• Rapport fremsendes ved afslutning - alternativt månedligt - i starten af måneden. 

 

14. Facebook Hosting/CMS/Support

• Social Image producerer landingssider hos ShortStack.
• Facebook udvikling af landingssider forudsætter et Hosting/CMS/Support abonnement.
• Abonnementet indeholder Hosting, adgang til CMS, samt mail-support.
• Fakturering for Hosting/Support abonnement kan ske månedligt, halvårligt eller årligt.
• Hosting faktureres i kalender måneder.
Både kunden og SI har en måned plus løbende måneds opsigelse på Hosting/CMS/Support abonnement. Ved kundens opsigelse refunderes forudindbetalt abonnement ikke - men i tilfælde af SI's opsigelse tilbagebetales tilbageværende hosting efter løbende måned plus en måned.
• Opsigelse af Hosting/CMS/Support abonnement medfører ophør af udviklede landingssider.

15. Support

• Alle support beskeder har 1. prioritet vedr. leverede løsninger.
• 
Kunder med abonnement kan benytte tlf. support og HelpDesk.
• Svar på spørgsmål tilstræbes givet indenfor max. 4 timer.
• Support indeholder ikke ny eller videreudvikling af leverede landingssider.
• Der tages forbehold for svartid ved force majeur.

 

16. CMS & Backup

• SI er ShortStack Partner i Danmark.
• ShortStack leverer udviklings værktøjer til Facebook landingssider.
• CMS til vedligeholdelse af landingssider tilbydes alle kunder med Hosting/Support abonnement.
• Uddannelse i ShortStack CMS tilbydes kunder.
• Der tages dagligt backup.

 

17. Opdateringer & Oppetid 

• Opdateringer i CMS og anden software er dækket af hosting abonnementet.
• Landings sider og konkurrencer hostes under de bedst tænkelige vilkår med høj oppetid.


18. Statistik

• ShortStack CMS tilbyder besøgsstatistik.
• Kundens Google Analytics konto kan tilknyttes landingssider.

 

19. Facebook Konsulent

• Facebook Konsulent er et fleksibelt time klippekort som kan dække rådgivning, nyudvikling eller en opdateringsaftale.
• Klippekortet tilbydes på 5 timer, 10 timer, 15 timer - eller efter aftale.
• Hermed tilknyttes en fast konsulent til kunden.
• Facebook Konsulent kunder kan benytte telefon support på tlf. 26926554.
• Facebook Konsulent dækker ikke gruppe kurser/foredrag eller administration af annoncering.
• Facebook Konsulent klippekort gælder et år fra købsdato.
 

20. Opdateringsaftale

• Social Image tilbyder som hjælpe virksomheder med opdatering af Facebook og LinkedIn profiler.
• Opdateringsaftaler aftales individuelt - og efter kundens ønsker.
• Hermed tilknyttes en fast konsulent til kunden.
• Der faktureres månedligt.
• Min. bindingsperiode er 3 måneder.
• Der er en måned plus løbende måneds opsigelse på opdateringsaftaler. 

21. Google Adwords

• SI varetager opsætning, administration og rapportering vedr. Adwords annoncer.
• Fakturering ved annoncering sker ved ordre - og betaling foretages inden igangsættelse.
• Rapport fremsendes ved afslutning - alternativt månedligt - i starten af måneden. 
• Grafisk materiale leveres af kunden.
• Min. bindingsperiode er 3 måneder.
• Der er en måned plus løbende måneds opsigelse på Adwords kampagner.
• SI kører kampagner på egen konto - og har ikke konto overdragelses forpligtelse ved ophør af Adwords kampagner.

22. LinkedIn Kursus & Udvikling

• Kurser afholdes fortløbende efter aftale.
• Fakturering ved kurser/foredrag sker ved ordre - og betaling foretages inden afholdelse.
• Kompendie tilbydes efter kurset.  

23. Facebook Platform

• SI er Hootsuite Solution Partner i Danmark.
• Hootsuite leverer værktøjer til styring af Facebook og andre sociale medier.
• Uddannelse i Hootsuite tilbydes kunder.

 

24. Åbningstider

• Mandag til Torsdag: 8.30-17.00 - Fredag: 8.30-16.00 - Lørdag: 8.30-12.00.
• Ferieafholdelse angives på SI's website.

 

25. Nyhedsbrev

• Alle interesserede kan modtage Social Image nyhedsbrev uforpligtende.
• Alle Social Image kunder bliver automatisk tilmeldt SI Nyhedsbrev.

 

26. Rettigheder

• Kunden erhverver alene en brugsret til det leverede programmel og dokumentation.
• SI har rettighederne til programkoder og anden udviklet funktionalitet.
• Produkter leveret af SI må derfor ikke videresælges uden godkendelse.
• Såfremt kunden lader andre end SI udføre ændringer af programmel, så er SI fritaget for enhver forpligtigelse og ansvar/support i relation til det leverede produkt.
 

27. Privatliv & SI Terms of service

• Social Image benytter cookies i forbindelse med Website og Facebook markedsføring.
• Læs SI Privatlivs politik
• Læs SI TOS (Terms Of Service)

 

28. Tavshedspligt

• SI's personale og samarbejdspartnere har tavshedspligt med hensyn til kunde oplysninger.
• SI sletter alle målgruppe data udleveret af kunden i forbindelse med annoncering.

 

29. Force majeur

• Ingen af parterne er erstatningsansvarlig for forhold, som ligger uden for dennes kontrol,
og som ikke ved aftalens indgåelse burde være taget i betragtning. Det kan være forårsaget af udefrakommende handlinger, terror, strejker, uvejr - eller sygdom.
• Force majeure kan højst gøres gældende, så længe som force majeure-situationen varer.

• Såfremt en part vil påberåbe sig force majeure, skal denne give skriftlig meddelelse herom til den anden part uden ugrundet ophold, efter at force majeure-situationen er indtrådt.
• Der henvises ligeledes til punkt 2: Forbehold.

 

30. Reklamation, Tvister & Refusion

• SI og Kunden er erstatningsansvarlige i henhold til dansk ret.
• SI's erstatningsansvar og evt. refusion er begrænset til det samlede fakturabeløb.
• SI kan heller ikke påtage sig at dække tab eller udgifter opstået som følge af en anden leverandørs videre-udvikling.

• Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til:
Social Image, Vejlevej 74, 8766 Nørre Snede - Mail: kontakt@social-image.dk.
• Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles SI indenfor 14 dage.
• Der er 14 dages fortrydelsesret, regnet fra den dag ydelsen modtages. Hvis du vælger at fortryde et køb, skal du give besked med argumentation for udnyttelse af tilfredshedsgaranti. Herefter refunderes købsprisen til din konto senest 14 dage efter. Omkostninger til returnering skal du selv afholde.
• Alle tvister mellem kunden og SI afgøres efter dansk ret ved domstolen i 6000 Kolding.

 © 2015   Social Image.

Badges  |  Reporter et problem  |  Privacy Policy  |  Terms of Service

Google+