Social Image

Facebook udvikling & Google Adwords

Vilkår

Disse vilkår er gældende for alle tilbud, bekræftede ordrer og leveringer.
Social Image benævnes herefter SI.

 

 

Tilfredshedsgaranti

• SI ønsker tilfredse kunder.
• SI giver alle nye kunder en 100% tilfredshedsgaranti på udvikling af Facebook landingsider.
• Det betyder, at hvis du indenfor 7 dage efter levering af landingssider, ikke er tilfreds med det leverede, kan undlade betaling.

 

Forbehold

• Leverandører som Facebook, andre software leverandører og mobile enheder ændrer fortløbende på software funktionalitet. Der tages derfor forbehold for ændret funktionalitet. SI kan ikke gøres ansvarlig for software ændringer eller fejl, som betyder at funktionalitet ophører eller ændres.

 

Priser

• Priser i henhold til gældende prisliste.
• Alle priser er eksklusiv moms.

 

Tilbud

• Tilbud er gældende i 7 dage efter SI's afsendelse.

 

Aftaleindgåelse

• Efter modtaget ordre fremsender SI en faktura som ordrebekræftelse.
• Offentlige institutioner bedes oplyse EAN nummer ved bestilling. 

 

Betalingsbetingelser

• SI betalingsbetingelse ved udvikling er 30 dage - Kontant.
• SI betalingsbetingelse ved annoncering er 7 dage - Kontant.
• SI betalingsbetingelse ved kurser er 7 dage - Kontant.
• 
Overskridelse af betalingsfrist medfører rente-tillæg på 2% af fakturabeløbet pr. påbegyndt måned,
samt rykkergebyr ( udgør kr. 100,-).
• Ved misligholdelse af betaling er SI berettiget til at ophæve alle indgående aftaler. 

Facebook Coach

• Coach møder afholdes efter aftale.
• Fakturering ved coach møder sker ved ordre - og betaling foretages efter afholdelse.

Facebook Kurser

• Kurser afholdes fortløbende efter aftale.
• Fakturering ved kurser/foredrag sker ved ordre - og betaling foretages inden afholdelse.
• Kompendie tilbydes efter kurset.

  

Facebook Udvikling

• Produktionstid ved udvikling af landingssider er 3 uger.
• Produktionstid kan forminskes ved betaling af aftentillæg - normalt ca. 30% af købsprisen.
• SI og kunden stiller de nødvendige ressourcer og udstyr til rådighed for projektets gennemførelse i henhold til aftaler.
• Kunden er forpligtet til at foretage test af leverede landingssider straks efter levering.
• Fakturering ved udvikling sker efter ordreafgivelse.

 

Ejerskab af indhold

• Grafik og tekst som indgår i løsningerne er kundens ejendom.
• Social Image har overtager ikke ejerskab af leveret materiale. 
• Facebook sider oprettet af SI tilhører kunden - og det gælder også etalerede domain navne. 

 

Facebook Konkurrencer

• Facebook konkurrencer kan leveres separat.
• SI varetager produktion af konkurrencer. Der tilbydes ikke CMS til dette formål.
• Konkurrencer leveres med minimum 2 måneders Hosting/CMS/Support abonnement.

 

Facebook Annoncering

• Grafisk materiale leveres af kunden.
• SI varetager opsætning, administration og rapportering vedr. annoncer.
• Fakturering ved annoncering sker ved ordre - og betaling foretages inden igangsættelse.

 

Facebook Hosting/CMS/Support

• Facebook udvikling af landingssider forudsætter et Hosting/CMS/Support abonnement.
• Abonnementet indeholder Hosting, adgang til CMS, samt mail-support.
• Fakturering for Hosting/Support abonnement kan ske månedligt, halvårligt eller årligt.
• Hosting faktureres i kalender måneder.
• Der er en måneds opsigelse på Hosting/CMS/Support abonnement. 

Support

• Alle support beskeder har 1. prioritet vedr. leverede løsninger.
• 
Kunder med abonnement kan benytte SI HelpDesk.
• Svar på spørgmål tilstræbes givet indenfor max. 4 timer.
• Support indeholder ikke ny eller videreudvikling af leverede landingssider.
• Der tages forbehold for svartid ved force majeur.

 

CMS 

• SI er ShortStack Partner i Danmark.
• ShortStack leverer udviklings værktøjer til udvikling af Facebook sider.
• SI leverer CMS til vedligeholdelse af udviklede landingssider til alle kunder med Hosting/Support abonnement.
• Uddannelse i ShortStack CMS tilbydes kunder.

 

Opdateringer, oppetid og sikkerhed

• Opdateringer i CMS og anden software er dækket af hosting abonnementet.
• Landings sider og konkurrencer hostes under de bedst tænkelige vilkår med høj oppetid, sikkerhed og daglig backup.


Statistik

• ShortStack CMS tilbyder besøgsstatistik.
• Kundens Google Analytics konto kan tilknyttes ShortStack.

 

Facebook Konsulent

• Facebook Konsulent er et fleksibelt time klippekort som dækker rådgivning og nyudvikling.
• Klippekortet tilbydes på 5 timer, 10 timer, 15 timer eller efter aftale.
• Hermed tilknyttes en fast konsulent til kunden.
• Facebook Konsulent kunder kan benytte telefon support på tlf. 26926554.
• Facebook Konsulent dækker ikke gruppe kurser/foredrag eller administration af annoncering.
• Facebook Konsulent klippekort gælder et år fra købsdato.
 

Google Adwords

• SI er Google partner.
• Grafisk materiale leveres af kunden.
• SI varetager opsætning, administration og rapportering vedr. annoncer.
• Fakturering ved annoncering sker ved ordre - og betaling foretages inden igangsættelse.

LinkedIn Kurser

• Kurser afholdes fortløbende efter aftale.
• Fakturering ved kurser/foredrag sker ved ordre - og betaling foretages inden afholdelse.
• Kompendie tilbydes efter kurset.  

Distributions Platform

• SI er Hootsuite Solution Partner i Danmark.
• Hootsuite leverer værktøjer til styring af Facebook og andre sociale medier.
• Uddannelse i Hootsuite tilbydes kunder.

 

SI Support

• Alle Social Image kunder bliver automatisk tilmeldt SI Support.
• SI Academy er et gratis tilbud om uddannelse til SI kunder og alle med interesse for Facebook.
• Tilmelding er uforpligtende og kan uden forbehold afmeldes.

 

Åbningstider

• Mandag til Torsdag: 8.30-17.00 - Fredag: 8.30-16.00 - Lørdag: 8.30-12.00.
• Ferieafholdelse angives på SI's website.

 

Nyhedsbrev

• Alle Social Image kunder bliver automatisk tilmeldt SI Nyhedsbrev som udkommer fortløbende.

 

Rettigheder

• Kunden erhverver alene en brugsret til det leverede programmel og dokumentation.
• SI har rettighederne til programkoder og anden udviklet funktionalitet.
• Produkter leveret af SI må derfor ikke videresælges uden godkendelse.
• Såfremt kunden lader andre end SI udføre ændringer af programmel, så er SI fritaget for enhver forpligtigelse og ansvar/support i relation til det leverede produkt.
 

 

Tavshedspligt

• SI's personale og samarbejdspartnere har tavshedspligt med hensyn til kunde oplysninger. 

 

Force majeur

• Ingen af parterne er erstatningsansvarlig for forhold, som ligger uden for dennes kontrol,
og som ikke ved aftalens indgåelse burde være taget i betragtning. Det kan være forårsaget af udefrakommende handlinger, strejker, uvejr - eller sygdom.
• Force majeure kan højst gøres gældende, så længe som force majeure-situationen varer.

• Såfremt en part vil påberåbe sig force majeure, skal denne give skriftlig meddelelse herom til den anden part uden ugrundet ophold, efter at force majeure-situationen er indtrådt.

 

Tvister & erstatning

• SI og Kunden er erstatningsansvarlige i henhold til dansk ret.
• SI's erstatningsansvar er begrænset til det samlede fakturabeløb.
• SI kan heller ikke påtage sig at dække tab eller udgifter opstået som følge af en anden leverandørs videre-udvikling.
• Alle tvister mellem kunden og SI afgøres efter dansk ret ved domstolen i 6000 Kolding.

 VIL DU HØRE MERE?

Du skal være velkommen til at kontakte:

Social Image

Mail: kontakt@social-image.dk
Tlf: 26926554 


© 2014   Social Image.

Badges  |  Reporter et problem  |  Privacy Policy  |  Terms of Service

Google+